Sabtu, 31 Mei 2014

Selasa, 27 Mei 2014

Perselisihan umur Nabi Isa

بسم الله الرحمن الرحيم


Ulama berselisih pendapat tentang umur Nabi Isa ‘alaihissalam, diantaranya:

Pendapat pertama: Bahwasanya umur Nabi Isa adalah seratus dua puluh tahun atau seratus dua puluh lima tahun.
Pendapat kedua: Bahwasanya Nabi Isa tinggal bersama kaumnya selama empat puluh tahun.
Pendapat ketiga: Bahwasanya nabi Isa diangkat ke langit pada usianya yang ke tiga puluh dua, atau tiga puluh tiga, atau tiga puluh empat tahun.

Landasan pendapat pertama: Hadits Aisyah, Zayd bin Arqam, dan Hudzaifah bin Asiid radhiyallahu ‘anhum.

Jumat, 23 Mei 2014

Hadits Abu Sa’id; Keutamaan surah Al-Kahfi

بسم الله الرحمن الرحيم


Hadits Abu Sa’id Al-Khudriy - radhiyallahu ‘anhu – yang menyebutkan keutamaan membaca surah Al-Kahfi, diriwayatkan dari Abu Hasyim Ar-Rummaaniy[1]; dari Abu Mijlaz[2], dari Qais bin ‘Ubaad[3], dari Abu Sa’id melalui tiga jalur:

Selasa, 20 Mei 2014

Keutamaan surah Al-Falaq dan An-Naas

بسم الله الرحمن الرحيم


Surah Al-Falaq
1.  Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, 2.  Dari kejahatan makhluk-Nya, 3.  Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita, 4.  Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, 5.  Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki."

Surah An-Naas
1.  Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. 2.  Raja manusia. 3.  Sembahan manusia. 4.  Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, 5.  Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia. 6.  Dari (golongan) jin dan manusia.

Diantara keutamaan surah Al-Falaq dan An-Naas:

Selasa, 13 Mei 2014

Keutamaan surah Al-Ikhlash


1.  Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 2.  Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3.  Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 4.  Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Beberapa keutamaan surah Al-Ikhlash:

Senin, 12 Mei 2014

Keutamaan surah Al-Kafirun


1.  Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2.  Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3.  Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4.  Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5.  Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6.  Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

Beberapa keutamaan surah Al-Kafiruun:

Sabtu, 03 Mei 2014

Buku tentang surga dan neraka

بسم الله الرحمن الرحيم

Beberapa buku yang membahas tentang surga dan neraka, berbahasa Arab dalam bentuk pdf yang bisa didownload, semoga bermanfaat:

المؤلف: عبد الله محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا المتوفى 281هـ